Avaluar els projectes per avaluar l’assoliment de les competències

De tant en tant m’apareix al timeline un tuit dels «d’imprimir» per tenir-lo sempre ben a prop i ben present.
Com aquest al respecte de l’Aprenentatge bast en projectes: